Gynstart_maly3

Změňme zažité postupy. 
Doplňme klinické vyšetření objektivním a jednoznačným hodnocením pomocí poměru biochemických markerů PlGF/sFlt-1.

Problematika predikce a diagnostiky preeklampsie prožívá bouřlivé období. Začátkem roku 2016 byla diagnostika preeklampsie v České republice zařazena do sazebníků výkonů VZP s hrazením PlGF 930 bodů (kód 81739) a sFlt-1 932 bodů (kód 81741) s frekvencí 12x během jednoho čtvrtletí pro každý test. Jako první země na světě máme nejenom velké privilegium, ale především závazek smysluplného využití tohoto potenciálu.

Tento rok rovněž byly zveřejněny výsledky studie PROGNOSIS. Výsledky této studie prokázaly vysokou negativní prediktivní hodnotu testu na stanovení sérových hladin cytokinů podílejících se na angiogenezi. Po tomto stanovení je možné bezpečně propustit těhotnou ženu do ambulantní péče minimálně na jeden týden.

Celosvětově se odhaduje, že preeklampsie je příčinou až 42 % úmrtí těhotných žen. Vzhledem k tomu, že momentálně jedinou „léčbou“ je ukončení těhotenství, patří preeklampsie mezi hlavní příčiny iatrogenních prematurit, přičemž její odhadovaný celosvětový podíl na všech předčasných porodech činí kolem 15 %.

NOVINKY

Přednášky z mezinárodního pracovního dne
POKROKY V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU PREEKLAMPSIE 

_MG_7442E
_MG_7448E

Důležité informace a dokumenty