Perianalytické systémy

Archivnummer: 3084

Perianalytické řešení Vám umožní:

 • Automatizaci specifických kroků při pre- a postanalytických procesech v laboratoři
 • Řešení libovolně rozšiřitelné a konfigurovatelné podle požadavků zákazníka
 • Možnost manuálního (virtuální automatizace) nebo automatického provozu podle možností a potřeb zákazníka.
 • Odstranění možnosti chyb v distribuci vzorků
 • Snížení možnosti kontaminace biolog. materiálem při reálné automatizaci
 • Sledování pohybu vzorku
 • Existence zálohy v případě poruchy automatů
 • Možnost dálkové správy systému (Teleservice) – snížení servisních nákladů
 • Pomocný software pro návrh distribuce vzorku v laboratoři (Laboratory Engine) při instalaci.

Stavební prvky:

 • cobas p 312 “Kolibřík” - samostatně stojící miniaturní třídič vzorků, „odzátkovač“ a archivační systém
 • cobas p 512 (RSD Pro) - samostatně stojící automatický třídič vzorků, „odzátkovač“ a archivační systém
 • cobas p 612 (RSA Pro) – samostatně stojící automatický aliquoter, třídič vzorků, „odzátkovač“, zařízení pro označování sekundárních zkumavek BC, „zátkovací“ systém, archivační systém
 • cobas p 471 centrifugační jednotka
 • cobas p 671 centrifugační jednotka vysokého výkonu k přímému připojení k cobas p 612 anebo cobas p 512
 • cobas® 8100 - modulární preanalytická linka velkého výkonu s přímým napojením na analyzátory cobas®
 • cobas p 501 a cobas p 701 pro automatickou archivaci vzorků.