Věda a výzkum

Archivnummer: 3737

Roche Diagnostics nabízí reagencie a přístroje pro využití na vědecko-výzkumných pracovištích, v aplikovaném výzkumu či specializovaných laboratořích. Kompletní informaci najdete na stránkách Roche Applied Science.com.