Nová pravidla distribuce zboží-přímé dodávky

Praha,

Se začátkem roku 2017 přecházíme na dodávky veškerého sortimentu produktů z výrobního skladu přímo k zákazníkovi.

Tento model uplatňujeme již od roku 2008 na části našeho sortimentu v oblasti molekulární diagnostiky. Od 1. 1.2017 přecházíme na přímé dodávky u všech produktů, které diagnostická divize naší firmy distribuuje. 

Co to znamená?

  • Dnes objednané zboží Vám doručíme hned následující den, v menším počtu případů až další den (zákazníci mimo běžné rozvozové trasy). 
  • Od 1. 1. 2017 se můžete se těšit na dodávky každý pracovní den – podle Vašich potřeb (Vašich objednávek).
  • V případě omezeného množství zboží v Mannheimu obdržíte alespoň poměrnou část objednaného zboží.

Jak to bude fungovat?

Objednávky doručené nejpozději do 11:00 hod. budou vyřízeny a odeslány z Mannheimu ještě tentýž den a rozvoz po ČR bude probíhat následující pracovní den.

Direct_deliveries_tabulka

Důležité!

  • V případě reklamací dodávek (jejich poškození, chybný počet apod.) bude třeba tuto informaci nahlásit nejpozději do druhého dne. Pro Vás to znamená vyplnit reklamační list, přiložit kopii dodacího listu s vyznačením rozdílu dodaného zboží, případně fotky poškozeného zboží.
  • Nový systém přímé distribuce bude vyžadovat větší pečlivost v zadávání Vašich objednávek. Dojde-li k chybě (záměna katalogového čísla, počet objednaného zboží, …) nebude ve většině případů možné vrátit zboží na sklad. Proto používejte 11místný číselný kód pro označení zboží. Zamezíte tak případným nedorozuměním a nesrovnalostem. 

Kontakty na logistiku zůstávají nezměněny:

objednávky i nadále posílejte na mailové adresy:

prague.objednavkydia@roche.com

objednavky@roche-diagnostics.cz

reklamace na e-mail:

prague.reklamacedia@roche.com

Petra Dvořáčková     tel.: 220 382 575

Michaela Barcalová  tel.: 220 382 557

řešení placení faktur:

prague.pohledavkydia@roche.com

Alena Pejšová          tel.: 220 382 589

V případě dalších dotazů se můžete obrátit přímo na vedoucí logistiky:

Aleksandra Zubac  tel.: 220 382 567

Více informací a další zajímavosti o organizaci přímých dodávek naleznete v článcích časopisu Labor Aktuell 4|16 a1|17