Politika kvality Roche s.r.o., Diagnostics Division

(dle Roche Diagnostics Quality Directive and Delegation of Authority (DS47-03 z 1. 4. 2015)


„Zavazujeme se ke zlepšení zdravotní péče a kvality života lidí, a to prostřednictvím vývoje, výroby, zásobování, služeb a propagace bezpečných a efektivních produktů a služeb vysoké kvality v souladu s platnými předpisy. Všichni zaměstnanci jsou odpovědni za udržování a plynulé zlepšování našeho systému řízení kvality a dosažení cílů kvality svou každodenní prací."

Certifikáty dle normy ISO 9001:2008

Certifikat_systemu_rizeni_2016