Ochrana osobních dat

Společnost Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize Diagnostics, Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov („Roche“), považuje za svou povinnost informovat Vás o své politice ochrany osobních údajů na webových stránkách www.roche-diagnostics.cz („webové stránky“). Chtěli bychom Vás ujistit, že společnost Roche vynakládá veškeré úsilí, aby chránila soukromí všech návštěvníků těchto webových stránek provozovaných společností Roche.

Informace, které shromažďujeme a jejich využití

Společnost Roche zpracovává prostřednictvím webových stránek osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a příp. další, které nám v souvislosti s dotazem, žádostí, reklamací či stížností dobrovolně poskytnete. Vaše osobní údaje shromažďujeme ve vztahu k účelu zpracování, například proto, abychom usnadnili proces objednávání produktů, literatury a konzultací anebo abychom získali zpětnou vazbu na naše webové stránky a produkty či rozšířili možnosti klientských nastavení webových stránek.

Přístup

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, máte plně pod kontrolou. Pokud si přejete opravit osobní údaje, které o Vás máme, nebo pokud chcete změnit nastavení kontaktu s námi a našimi  partnery, můžete nás o tom informovat na naší níže uvedené e-mailové nebo poštovní adrese. Jestliže chcete opravit, vymazat nebo pozastavit využívání osobních údajů, které jste nám o sobě poskytli, zašlete nám vyrozumění e-mailem nebo poštou a my Vaši žádost posoudíme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odkazy na jiné stránky

Na našich webových stránkách nabízíme propojení na internetové stránky, které nejsou spravovány společností Roche. Pokud navštívíte některou z těchto stránek, měli byste se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Neneseme odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. 

Další stránky společnosti Roche

Všechny webové stránky, které spravuje, a vlastní Roche jsou v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů. Webové stránky spravované Roche ctí Vaše soukromí ve všech případech, které jsou shrnuty v politice ochrany osobních údajů. 

Změny naší politiky ochrany osobních dat

Společnost Roche s.r.o., Diagnostics Division může v případě potřeby politiku ochrany osobních dat pozměnit, proto doporučujeme, abyste si tyto informace čas od času zkontrolovali.
Ujišťujeme Vás však, že nedojde k žádným změnám se zpětnou platností a že nebudeme žádným způsobem měnit naše zásady, které se týkají nakládání s dříve získanými údaji. 

Cookies

Veškeré informace týkající se "cookies" jsou blíže popsány v dokumentu Zásady cookies uveřejněném na webových stránkách. Obdobně jsou informace o zpracování údajů uvedeny v příslušných dokumentech týkajících se prováděného zpracování či v informačních textech vztahujících se k takovému zpracování.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy či požadavky ohledně ochrany osobních údajů společnosti Roche v prostředí internetu, kontaktujte nás.

Písemně na adrese:
Roche s.r.o., divize Diagnostics
Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5

anebo

zaznamenejte svůj požadavek zde a ozveme se Vám zpět!