cobas® 6000

cobas® 6000 - série modulárních analyzátorů 

Archivnummer: 3953

cobas® 6000 je modulární analytický systém pro středně velké klinické laboratoře. Stavebnicový systém se skládá z tzv. ovládací konzole, Core jednotky – obslužného modulu a modulu/ů pro ISE, klinickou chemii / HIA (cobas c 501) a heterogenní analýzu (cobas e 601).cobas® 6000 používá 3 měřící principy. ISE pro měření elektrolytů – Na, K, Cl, fotometrickou jednotku pro klasickou fotometrii a turbidimetrii a elektrochemiluminiscenční měření pro heterogenní modul. cobas® 6000 <c501|e601> je nejjednodušší variantou SWA sestavy.

Ovládací konzole se skládá z počítače, dotykové obrazovky, klávesnice, myši a tiskárny. Software pracuje pod Windows XP a je prakticky stejný při různém počtu i typu modulů, takže ani při případném rozšíření systému o další modul se pro obsluhu nic nezmění. Příbalové letáky a návody máme možnost si přečíst a v případě potřeby vytisknout prostřednictvím tzv. e-library, která je instalována přímo do počítače, takže při vlastní instalaci se pouze aktivují potřebné metody, kalibrátory, resp kontroly. Jejich update, vkládání nových šarží kalibrátorů a kontrol se provádí elektronicky, stejně jako úprava hodnot při případné reasignaci. Tyto změny na aktuální databázi analyzátoru se provádějí po dvoustupňovém schválení – 1. na úrovni země, 2. na úrovni laboratoře. To znamená, že o každé změně se jak zastoupení firmy v dané zemi, tak odpovědný pracovník dané laboratoře nejen dozví, ale její aplikaci musí schválit.

Core jednotka, která je základem každého cobas® 6000 pracuje s 5-ti pozičními stojánky. Do vstupu je možné vložit dva nosiče – každý až s 15 stojánky – tedy až 150 vzorků současně. Statimový vstup slouží pro vkládání stojánků s urgentními vzorky, nebo při napojení na Modular MPA pro on-line vstup vzorků. V tom případě se potom priorita obou vstupů prohodí. Na vstupu je identifikační jednotka a za ní manipulační kruh pro 20 stojánků. Určitý počet pozic lze vyčlenit pro Statimy, resp. pro kontrolní vzorky. Díky tomu je zpracování statimových vzorků skutečně urgentní a stálá dosažitelnost kontrolních vzorků umožňuje automatické zpracování QC.

Fotometrický modul cobas c 501 má výkon až 600 testů/hod. Použití kazet jako nosičů reagencií dovoluje uložení až 60 kazet na palubu. Výměna kazet je možná „za chodu“. Princip měření je klasický pro analyzátory Hitachi – plastové (100 µl) kyvety ve vodní lázni a fotometr s diodovým polem. Mytí vzorkové jehly bylo zdokonaleno o sušení, takže nemůže docházet ke kontaminaci (ředění) vzorku oplachovou vodou. Míchání reakční směsi je ultrazvukové. Tím se dále snižuje možnost kontaminace a zároveň se oproti klasickému míchání snižuje spotřeba vody.

ISE jednotka je součástí fotometrického modulu. Pro míchání vzorku se používá kyveta. Z ní je naředěný vzorek (1 + 30) nasát do měřící jednotky shodné s ostatními analyzátory Hitachi. Pro předehřátí vnitřního standardu je vedle ISE jednotky umístěna vyhřívaná nádobka. Měřící rozsah je dostatečný pro sérum i moč.

Modul pro heterogenní imunoanalýzu cobas e 601 používá stejnou technologii jako přístroje Elecsys/cobas e 411 tedy elektrochemiluminiscenci. Modul má dvě měřící komory, takže při stejném taktu, který má Elecsys® 2010 má až dvojnásobný výkon, tedy 170 testů/hod. Pro jeden test je možno použít jen jednu nebo obě měřící komory podle frekvence požadavků na příslušný test, čímž je možno snížit náklady na kalibrace a QC. Modul cobas e 601 používá stejné soupravy jako Elecsys/cobas e 411 (vyjímku tvoří pouze některé statimové 9-ti minutové metody), takže v nabídce je více než 60 parametrů z oblasti parametrů štítné žlázy, fertilitních hormonů, tumormarkerů, kardiálních markerů, osteomarkerů, infekčních chorob a dalších. Reagenční kruh má 25 pozic. Prakticky je tedy možno provádět současně 18-22 různých metod. Pro pipetování vzorků se používá špička na jedno použití, aby nedocházelo ke kontaminaci předchozím vzorkem. Špička je vybavena detekcí sraženiny, pěny a hladinovým senzorem. Proti Elecsysu má modul cobas e 601 navíc tzv. předmycí stanici (PreWash), v které se izolují paramagnetické částice, odstraní se reakční směs a částice se před měřením znovu resuspendují. Tím se odstraní případný matrix efekt.