COBAS INTEGRA® 400 Plus

Archivnummer: 4565

COBAS INTEGRA® 400 Plus - analyzátor pro klinickou biochemii a HIA 

Stolní analyzátor pracující po pacientech pro malé až středně velké laboratoře, COBAS INTEGRA®400 plus znamená: 4 měřící technologie na palubě, automatická manipulace s reakční kyvetou a dokonalá ergonomie pro obsluhu.

Vše je podpořeno velmi širokou nabídkou testů a snadným použitím, které je zapotřebí pro skutečnou konsolidaci. Ta následně vede ke zvýšení efektivity, která je možná pouze s jednou analytickou platformou, jedním uživatelským rozhraním, jedním reagenčním systémem a jedním globálním dodavatelem – Roche.

Flexibilní systém pro konsolidaci rutinních vyšetření s kapacitou 36 metod (včetně 4 ISE: Na+, K+, Li+, Cl-) na palubě a výkonem 400 testů za hodinu.

Skutečně bezpečné výsledky se systémem detekce sraženiny 

 • Vysoce citlivý tlakový senzor detekuje nesprávné pipetování od objemu vzorku 2 µl.
 • Postižené vzorky jsou okamžitě označeny chybovou hláškou.
 • Tlakové mytí je optimalizováno pro úplné odstranění sraženiny ze vzorkové jehly, bez potřeby zásahu operátora a přerušení analýz.

Reagenční kazety 

 • Patentovaný design kazet a jejich chlazení na palubě zabraňuje vypařování reagencií a jejich rozkladu, což nám zaručí dlouhodobou stabilitu na palubě a dlouhé kalibrační intervaly.
 • Každá kazeta obsahuje všechny nezbytné reagencie až pro 800 stanovení. Tím je maximalizována kapacita testů na palubě, redukovány možné chyby a zkrácení času obsluhy.
 • Příprava reagencií je již minulostí. Reagenční kazety jsou opatřeny čarovým kódem a jsou automaticky detekovány systémem. Tím je dosaženo snížení možných chyb a úspora času.
 • Kompaktní design kazety znamená více než možnost uskladnění roční zásoby testů typické laboratoře v jedné chladničce.

Konsolidace pracoviště s nabídkou více než 140 aplikací

 • Více než 140 aplikací pro různé typy materiálu jsou měřeny jednou ze 4 různých měřících technologií – absorpční fotometrií, turbidimetrií, fluorescenční polarizací a iontově selektivní potenciometrií.
 • Systém COBAS INTEGRA® 400 plus může mít na palubě až 36 různých metod. Pro rychlou dostupnost dalších metod, mohou být stojánky s kazetami vyměněny během chodu analyzátoru. Uskladnění předkalibrovaných kazet mimo analyzátor zajistí plnou flexibilitu.
 • Široké menu obsahuje enzymy, substráty, ISE, specifické proteiny, TDM, DAT a další. Konsolidace na jednom systému zlepšuje čas odezvy a snižuje potřebu dělit vzorek.
 • Uskladnění na palubě 32 kazet při 12°C zajistí stabilitu reagencií do 3 měsíců, redukuje tak ztráty a tím náklady.
 • Pro metody s velkým počtem požadavků, je možné umístit na palubu více stejných kazet, které se postupně zpracovávají během chodu analyzátoru.

Sofistikovaný software zjednoduší ovládání a výuku

 • Informace na obrazovce o stavu zásob reagencií na palubě a denní statistiky spotřeby reagencií nám umožní doplnit reagencie na další dny.
 • Inteligentním zpracováním každého vzorku na COBAS INTEGRA® 400 plus se minimalizuje doba analýzy a zvyšuje výkon a je možné okamžité zpracování STAT vzorků 24 hodin denně.
 • Program kontroly kvality monitoruje přesnost a správnost k zajištění spolehlivých výsledků.
 • Schválené výsledky jsou průběžně přenášeny do LISu pro zajištění rychlé dostupnosti výsledků.
 • Software automaticky informuje o nutnosti provedení servisních akcí a údržby. Aktivity jsou zaznamenány do elektronického záznamu dle zásad Správné laboratorní práce a akreditace.
 • Dálková správa pomocí modemu umožní servisnímu personálu vyřešit problém rychle a efektivně bez návštěvy na místě.

Redukce nákladů zvýšením efektivity

 • Konsolidace eliminuje pre-analytickou fázi redukcí tvorby alikvótů a snižuje tak provozní náklady.
 • Dlouhá stabilita reagencií na palubě, méně kalibrací, měně odpadu – nižší náklady na reportovaný výsledek.
 • Jedna pracovní stanice optimalizuje využití času a rozpočtu redukcí nákladů na obsluhu, údržbu a servis více analytických systémů.
 • Čas zpracování může být zredukován na 50% ve srovnání s jednoúčelovými analyzátory.
 •  Post-analytické činnosti jako je pohyb vzorku, opakování, archivace a likvidace je velmi zjednodušena použitím jednoho konsolidovaného systému - COBAS INTEGRA® 400 plus.

Kontinuální přístup k vzorkům - až 90 vzorků pro plynulé zpracování

 • Vzorkové stojánky dovolují kontinuální přístup - jakmile jsou testy dokončeny, je možné založit nové vzorky a tím eliminovat zdržení.
 • Až 90 vzorků s čarovým kódem v šesti 15 pozičních stojáncích může být vloženo na palubu. STAT vzorky dostanou automaticky prioritu a jsou okamžitě zpracovány po načtení čarového kódu, aby byly co nejdříve k dispozici lékaři.
 • Sérum, plazma, moč, hemolyzát, plná krev a mozkomíšní mok (CSF) mohou být použity v primárních, nebo sekundárních zkumavkách s čarovým kódem. Microcupy se mohou použít při malém objemu vzorku např. pediatrické nebo CSF.