cobas p 512 a cobas p 612

samostatně stojící preanalytické systémy

cobas p 512 a cobas p 612 preanalytické systémy 

cobas_p_512_praeanalytische_einheit

 

 

 

cobas p 512 - dříve RSD Pro
je zařízení, které provádí automatický příjem, třídění, „odzátkování“ a archivaci primárních zkumavek. Snímá jak gumová, tak šroubovací víčka všech běžných typů primárních zkumavek. Tyto zkumavky jsou pak tříděny do stojánků. Možnost přidat zátkovací modul.

Vlastnosti:

 • Zkracuje čas potřebný na časově náročné a stále se opakující kroky při třídění a „odzátkování“ zkumavek
 • Provádí registraci vzorků přicházejících do laboratoře (vzorky označené BC)
 • Provede vytřídění vzorků s nečitelným BC nebo bez požadavků
 • Natáčí zkumavky pro snadné čtení BC (“good-to-read” pozice)
 • Provede automatické rozpoznání typu víčka a zkontroluje jeho správné odstranění
 • Je možné selektivně odzátkovat pouze určité zkumavky
 • Má možnost doplňování a výměny stojánků za provozu
 • Zajišťuje archivaci po zpracování vzorku pro různé typy archivačních míst
 • Má velký výkon při kapacitě až 1000 primárních zkumavek za hodinu.
cobas_p_612_praeanalytische_einheit

cobas p 612 - dříve RSA Pro

Zařízení provádí automatický příjem, třídění, „odzátkování“ primárních zkumavek. Snímá jak gumová, tak šroubovací víčka. Oproti cobas p 512 (RSD Pro) automatizuje úkoly spojené s vytvářením sekundárních zkumavek (aliquotů): rozpipetovává vzorek, označuje sekundární zkumavky čárovým kódem a třídí primární zkumavky i aliquoty. Možnost použití zátkovacího modulu.

Další vlastnosti oproti cobas p 512 (RSD Pro):

 • Snižuje možnost vzniku chyby nebo kontaminace při pipetování
 • Zajišťuje správné pipetování, protože rozpoznává sraženinu a nedostatek vzorku
 • Nedochází ke kontaminaci – jednorázové špičky
 • Vytiskne automaticky BC na zkumavky s aliquoty a provede jeho zpětnou kontrolu
 • Vytřídí aliquoty do stojánků, takže mohou být přímo distribuovány k analyzátorům
 • Archivuje vzorky – primární zkumavky i aliquoty.