Gynstart_maly3

Preeklampsie představuje závažnou komplikaci těhotenství od 20. týdne gravidity. Toto multiorgánové onemocnění, podmíněné poruchou placentace a endoteliální dysfunkcí, ohrožuje život těhotné ženy i dosud nenarozeného dítěte. Preeklampsie je 2. nejčastější příčinou úmrtí gravidních žen. 

Odborníci se proto snaží preeklampsii (stav předcházející rozvoji eklamptického záchvatu) odhalit co nejdříve, aby mohli matku a plod sledovat a v případě hrozby eklamptického záchvatu předčasně graviditu ukončit císařským řezem. 

Měření krevního tlaku a proteinurie stále přetrvává jako „zlatý standard“ v diagnostice preeklampsie, i přes jejich nedostatečnou prediktivní hodnotu. Nesprávná predikce může vést k zbytečným hospitalizacím žen, u kterých se preeklampsie nerozvine a naopak mohou být přehlédnuty ženy, u kterých se nemoc rozvíjí. Je zjevné, že predikce rozvoje či naopak spolehlivé vyloučení preeklampsie vyžaduje exaktnější diagnostickou metodu.

Klinické studie potvrdily souvislost rozvoje preeklampsie s hodnotami cirkulujících angiogenních faktorů, konkrétně se zvyšováním hladiny rozpustné Fms-podobné tyrozinkinázy 1 (sFlt-1) a snižováním hladiny placentárního růstového faktoru (PlGF). Koncentrace sFlt-1 a PlGF se signifikantně mění již 2-5 týdnů před nástupem preeklampsie. Navíc poměr sFlt-1/PlGF má vyšší diagnostickou hodnotu než každý marker zvlášť.

Mezinárodní studie PROGNOSIS (Prediction of Short-Term Outcome in Pregnant Women with Suspected Preeclampsia Study) prokázala, že hodnota poměru sFlt-1/PlGF stanovená metodou ELECSYS® společnosti Roche umožňuje krátkodobě vyloučit rozvoj preeklampsie s vysokou přesností (negativní prediktivní hodnota 99,3 %). 

Výsledky studie PROGNOSIS byly natolik jednoznačné, že se staly základem pro nová doporučení organizace NICE k vyloučení život ohrožujícího stavu preeklampsie u těhotných žen společně se standardním klinickým postupem a následným klinickým sledováním žen s podezřením na preeklampsii v gestačním týdnu 20(+0) až 34(+6).

Změňme zažité postupy. 
Doplňme klinické vyšetření objektivním a jednoznačným hodnocením pomocí poměru biochemických markerů PlGF/sFlt-1.

Na konci roku 2016 proběhl v Praze mezinárodní pracovní den  “POKROKY V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU PREEKLAMPSIE“.
Přední zahraniční a čeští odborníci zde hovořili o výsledcích studie PROGNOSIS a konkrétním využití poměru sFlt-1/PlGF v klinické praxi. Videozáznamy sdělení:

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc

Calda_2016

prof. Stefan Verlohren

Verlohren_2016

prof. Harald Zeisler

Zeisler_2016

Cyrill Wolf

Wolf_2016

Ing. Drahomíra Springer, PhD.

Springer_2016

Důležité informace a dokumenty