Labor Aktuell 01|02

obalka102

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Sledování hladiny troponinů u pacientek léčených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy
   MUDr. Josef Umlauf, RNDr. Ladislav Pecen, MUDr. Miroslava Nekulová, RNDr. Marta Šimíčková,
   RNDr. Vladimír Vondráček, MUDr. Dalibor Valík, MUDr. Michal Hofer

Pokroky v analytice HDL cholesterolu (část 2.)
   Ing. Petr Horák, CSc.

Signální transdukce (část II.)
   Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., Doc. RNDr. Petr Štern, CSc.

Exempla trahunt - příklady táhnou - Pacient s neuroblastomem (rozbor kazuistiky s klinicko-biochemickým komentářem)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc., Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

První zkušenosti s POCT koagulometrem firmy Roche Coaguchek Pro
   MUDr. Eva Fenclová, Dana Křížková, Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Kurpfalz - Mannheim a jeho okolí
   Gerd Herweh

17. světový kongres IFFS (International Federation of Fertility Societies)
   MUDr. Milan Mrázek

McDonaldizace na různý způsob a třeba i v biochemii
   Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Islám
   PhDr. Zdeněk Vojtíšek

Neverbální komunikace IV.
   PhDr. Helena Knotková, CSc., MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika
   -mn-