Labor Aktuell 01|03

obalka103

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Rozhovor s Ing. Adrianou Šetkovou (Head of Promotional Office RD pro Slovenskou republiku)

Vysoce citlivé stanovení CRP - teorie a možnosti
   Ing. Luděk Šprongl, RNDr. Martin Radina

Modular SWA
   RNDr. Petr Ondráček

POCT srdečních troponinů v klinické praxi
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc, MUDr. Jan Šochman, CSc.

Stanovení NT-proBNP v diagnostice zátěží indukované ischémie nebo latentního srdečního selhávání
   MUDr. David Stejskal, MUDr. Bořek Lačňák, MUDr. Dalimil Horalík, Bc. Renáta Juráková, RNDr. Jitka Prošková,
   Mgr. Sylva Adamovská, MUDr. Ivana Hrabovská, MUDr. Ivo Oral, MUDr. Josef Bartek

Metabolismus některých nízkomolekulářních alkoholů se zřetelem na funkci alkoholdehydrogenázy
   RNDr. Zdeněk Veškrna

Exempla trahunt - příklady táhnou - Nádorové markery přeceněné i nedoceněné (malé kazuistické repetitorium nádorových markerů)
   Miloslava Kapustová, MUDr. Eva Krejčí

Tradice lednových kurzů Roche Diagnostics na IPVZ...

Stanovení anti-TPO a anti-TG imunoanalytickým analyzátorem Elecsys 2010
   Ing. František Štumr, Jitka Horáková, Zdeňka Rabasová

Stanovení hepatálních markerů na analyzátoru Elecsys 2010
   Ing. František Štumr, Jitka Horáková, Zdeňka Rabasová

Návaznost a nejistora - od teorie k denní praxi
   RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

Lékař, pacient a biochemie
   MUDr. Jan Rokyta

Jak vystoupit z vyjetých kolejí
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Budeme jezdit do nemocnice přes hranice?
   Mgr. Jaroslav Hořejší, Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Japonský kaleidoskop
   RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D, Ing. Lenka Nováková

Z kuchyně biochemika
   -mn-

Novinky z www.roche-diagnostics.cz