Labor Aktuell 01|04

obalka104

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Možnosti využití stanovení hladiny NT-proBNP v diagnostice onemocnění kardiovaskulárního systému
   Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., Doc. RNDr. Miloš Tichý, CSc., Doc. MUDr. Jaroslav Gregor, CSc.,
   MUDr. Rudolf Praus, Mgr. V. Bláha, prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

HbA1c - standardizace podle IFCC
   RNDr. Petr Ondráček

Real-time PCR Testy pro detekci Treponema pallidum ssp. pallidum v klinických vzorcích s využitím LightCycleru™ Roche
   MUDr. Emil Pavlík, CSc., Doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc., MUDr. Jana Stříbrná, CSc., MUDr. Hana Zákoucká,
   MUDr. Magdalena Knappová

Vazebná kapacita albuminu pro kobalt - test pro diagnostiku myokardiální ischémie - možné klinické využití a první praktické zkušenosti
   MUDr. David Stejskal, MUDr. Bořek Lačňák, Bc. Renáta Juráková, RNDr. Jitka Prošková,
   Mgr. Sylva Adamovská

Roche systémy Cobas Integra na Slovensku - Medzilaboratórna porovnávacia skúška I. časť - substráty, enzýmy, minerály
   RNDr. Katarína Homzová

Zinek - esenciální stopový prvek
   Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

Exempla trahunt - příklady táhnou - Karuistiky smíšených poruch
   Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

Plošný monitoring v zařízeních Vězeňské služby ČR (červenec - září 2003)
   RNDr. Otto Liška, MUDr. Alexandr Vobora

Jak vystoupit z vyjetých kolejí
   PhDr. Helena Knotková, CSc., MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika
   -mn-