Labor Aktuell 01|05

obalka105

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Molekulová patobiochemie srdečního selhání (1. část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

ROCHE - mezinárodní události a komentáře

Využití tumorových markerů v diagnostice a terapii karcinomů plic
   RNDr. Marta Šimíčková, CSc., MUDr. Mirka Nekulová, CSc.

NT-proBNP v rámci projektu Euro Heart Failure Survey
   MUDr. Olga Bálková

Urisys® 1800 novinka pro „Urine Work Area”
   Ing. Pavel Prouza

MagNA Pure Compact System
   Mgr. Dalimil Žůrek

Medica 2004
   RNDr. Petr Ondráček, Ing. Pavel Prouza, Ing. Igor Klimíček

Práce vám neoplatí lásku (1. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Jak se bránit působení stresorů?
   Ing. Lenka Nováková

Žena nemá být hubená
   MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika
   -mn-

Novinky z www.roche-diagnostics.cz
   Alexandra Bauersfeldová