Labor Aktuell 01|07

obalka107

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Cílové molekuly pro terapii nádorů (2. část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Proteín S-100 u pacientov po mozkovej traume III. časť
   Doc. MUDr. Ján Lepej, CSc., MUDr. Juraj Podhradský, RNDr. Katarína Lepejová,
   MUDr. Renáta Lenártová, Mgr. Mária Kičinková, MUDr. Ivan Bernasovský,
   Prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc., MUDr. Igor Marin

POC vyšetření PT INR v režimu u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami

Srdeční troponin T jako biochemický marker antracyklinové kardiotoxicity na in vitro modelu
   Doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D., PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph. D., Mgr. Helena Kaiserová,
   Mgr. Anna Potáčová, Mgr. Martin Štěrba, Mgr. Olga Popelová, Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.,
   Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

Zkušenosti s novou reagenční soupravou Elecsys Prolactin II
   Ing. Petra Hoskovcová, Mgr. Michaela Vosátková

cobas link - informace na dosah ruky
   Ing. Pavel Prouza

Ze světa natriuretických peptidů
   MUDr. Olga Bálková

Falešné hry (1. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš

Cena času
   MUDr. Pavel Morkejš

Z kuchyně biochemika - Páně lordovy francouzské řízečky
   -pm-

Oddělení technického servisu