Labor Aktuell 01|08

obalka108

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Amino-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) a kardiotoxicita u pacientek s karcinomem prsu léčených herceptinem po předcházejícím podání antracyklinů
   MUDr. Miroslava Nekulová, CSc., MUDr. Josef Umlauf, PhD., RNDr. Marta Šimíčková, CSc.,
   Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.

Biochemické markery traumatického poškození mozku
   Ing. Jiří Kukačka, MUDr. David Vajtr, Doc. MUDr. Ján Lepej, CSc., m. prof., Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Prínos vyšetrenia D-diméru a troponínu T v klinické praxi
   Ing. Mária Záhoranská, MUDr. Mária Šaranková, doc. MUDr. Ján Lepej, CSc., m. prof.

Faktory se vztahem k hodnotám NT-proBNP u starších pacientů s normální systolickou funkcí levé komory bez známek srdečního selhání
   MUDr. Miroslav Vytiska, RNDr. Ivanka Klabenešová

Falešné hry (5. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš

Roche Holding AG koupil americkou diagnostickou společnost Ventana

Fakta o jointu
   RNDr. František Hiemer

Kmenové buňky a vznik nádorového onemocnění - Tumorigeneze jako onemocnění kmenových buněk (1.část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Žrouti soukromí
   MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika - Goranovo jehněčí - variace II
   -mn-