Labor Aktuell 01|11

Obalka111

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Smíšená dislipidemie - 1. část, Lipidové kvarteto, aterogenní lipidy
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Srdeční troponiny - společná řeč experimentální a klinické kardiologie
   Doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D., Mgr. Martin Štěrba, PhD., Mgr. Olga Popelová, PhD.,
   Mgr. Eduard Jirkovský, Ing. Jaroslava Vávrová, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

Fyziologické a molekulárne charakteristiky natriuretických peptidov, Fylogenetický vývoj natriuretických peptidov a ich prítomnosť v jednotlivých organizmoch - II. časť
   Michal Franek

Imunogenetika - praktická aplikace v transplantační medicíně
   Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., MUDr. František Mrázek, Ph.D.

High sensitive metody stanovení srdečních troponinů na Výročním kongresu Evropské kardiologické společnosti
   Redakce Labor Aktuell

Výsledky INR naměřené systémem CoaguChek XS u pacientů s lupus antikoagulans se shodují s INR naměřenými pomocí Innovinu
   B. Louxembourg, W. Plesch, E. Lindhoff-Last

Operačné program vzdělávání pro konkurenceschopnost
   Doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.

Multimediální potrál MojeMedicína se představuje odborné veřejnosti
   MUDr. Jiří Pešina

Naděje pro pacienty s maligním melanomem
   Významný pozitivní vliv nově vyvinutého léku firmy Roche přizpůsobeného jednotlivým pacientům
   s pokročilým kožnám melanomem na dobu jejich přežívání, Výsledky studie fáze III s preparátem
   RG7204 u pacientů s pozitivní mutací V600 genu BRAF s metastazujícím melanomem

Jaká jsou moravská a česká vína?
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika - Presidentský guláš
   -mn-

Mobliní telefony a protein S100B
   MUDr. Olga Bálková