Labor Aktuell 01|18

Obalka_LA118

Obsah

Tiráž

   RNDr. Tomáš Petr, ředitel Diagnostické divize Roche s.r.o.

Obsah

22 let Labor Aktuell v české a Slovenské republice - v krátkém ohlédnutí šéfredaktora
   Ing. Kateřina Málková

Současnost Labor Aktuell aneb Výsledky podzimního průzkumu
   Mgr. Linda Bradáčová, Ing. Lenka Nováková

Markery kostní remodelace v klinické praxi
   MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

Zavedení fluorescenční imunohistochemie pomocí manuální metodiky a automatu BMK Ultra na pracovišti MDgK-plus
   doc. MUDr. Josef Feit, CSc., Dana Střítecká, Lucie Jeřábková, DiS., MUDr. Jarmila Klusáková, Ph.D.,
   RNDr. Jaroslav Loucký, PharmDr. Aleš Zima, Ph.D.

Srovnání naměřených výsledků INR a aPTT přístrojem CoaguChek® Pro II s výsledky získanými z certifikovaného analyzátoru u pacientů bez antikoagulační medikace a u warfarinizovaných pacientů
   doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., Bc. Petra Linhartová, Ing. Martin Ševčík

Nové koagulometry cobas t 511 a cobas t 711
   Mgr. Lucie Vondráčková

Dědičná trombofilie: Osobní cesta genetické poradkyně
   Elizabeth A. Vargová MS, LGC

Lidské papillomaviry a jejich laboratorní detekce
   RNDr. David Konvalinka, Mgr. Irena Urbanovská, Mgr. Radek Měch, Mgr. Jarmila Šimová,
   RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D., MUDr. Nina Dvořáčková, doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Na rakovinu děložního čípku by nemusela zemřít žádná žena
   Ing. Lenka Nováková, Bc. Ivana Kalmusová

MOVEMBER 2017 v Uherskohradišťské nemocnici a.s. Na začátku listopadu se muži oholí a do konce měsíce si nechají narůst knír... PROč?
   Ing. Bronislava Rozhonová, MUDr. Marek Heča

Polymerázová řetězová reakce v průběhu třiceti let od první publikace, 3. část
   MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Společnost Roche představila první podpůrnou softwarovou aplikaci pro klinická rozhodování v oblasti onkologické péče - NAVIFY Tumor Board
   Catherine Longworth

Sušené maso - homemade jerky (Z cyklu Projektový management v kuchyni)
   Ing. Kateřina Málková, MUDr. Pavel Mokrejš