Labor Aktuell 02|02

obalka202

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Interview with Country Manager ČR/SK Mr. Torsten W. Simon

C-reaktivní protein
   Doc. RNDr. Miloš Tichý, CSc, Doc. MUDr. Jaroslav Gregor, CSc., PharmDr. Magdalena Holečková,
   MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Poškození myokardu - myocardial injury
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Natriuretické peptidy - od výzkumu k rutině
   Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc, MUDr. tomáš Kluh, Mgr. Marie Pavlisová, Jana Sedláková,
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, CSc., Jaroslava Vargicová

První zkušenosti s využitím stanovení NT-proBNP v klinické praxi
   MUDr. David Stejskal, MUDr. Bořek Lačňák, Bc. Renáta Juráková, MUDr. Dalimil Horalík, MUDr. Ivo Oral,
   Mgr. Sylva Adamovská, Mgr. Jitka Prošková, MUDr. Gabriela Ožanová, MUDr. Ivana Hrabovská

Exempla Trahunt - příklady táhnou - Inzulinová rezistence
   Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Techniky asistované reprodukce
   MUDr. Milan Mrázek

Konsolidace nebo (re)organizace
   RNDr. Petr Ondráček, Ing. Petr Kopecký

Pfalz (Palatinate) Buď pozdraven!
   Gerd Herweh

Nihon - země vycházejícího slunce - část 1.
   RNDr. Bedřich Friedecký

Salvador Dalí - génius nebo šílenec?
   Jan Hájek

Z kuchyně biochemika
   -mn-