Labor Aktuell 02|03

obalka203

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Některé aspekty regulace metabolismu kostních buněk na molekulární úrovni a genetické aspekty osteoporosy
   Prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc, Doc. MUDr. Pavel Živný, CSc., RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

100 dní poté aneb Automatizace na Náchodsku
   Prim. MUDr. Josef Hornych, Mgr. Lenka Dítětová

Močová analýza anebo Dívčí válka na OKBD
   Ing. Zita Belicová, MUDr. Anna Stecová, CSc.

Prečo COBAS INTEGRA 800?
   Ing. Zita Belicová, MUDr. Anna Stecová, CSc.

E 170 versus Elecsys 2010
   Ing. Igor Klimíček

Místo selfmonitoringu při kontrole antikoagulační léčby
   MUDr. Petr Kessler

ROCHE - mezinárodní události a komentáře

Exempla trahunt - příklady táhnou - Mají klinicko-biochemická konzilia a konzultace ještě význam? A jaký je mezi nimi rozdíl?
   Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.

Výskyt infekce viry hepatitid u osob s drogovou závislostí
   Doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc., MUDr. Emil Pavlík

Jaké to bylo ve zdravotnických laboratořích před půl stoletím a jak se klinická biochemie rozvíjela
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Jak vystoupit z vyjetých kolejí 2.
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Z kuchyně biochemika
   -mn-

Novinky z www.roche-diagnostics.cz