Labor Aktuell 02|04

obalka204

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Nádorové markery včera, dnes a zítra
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Využití Elecsys SHBG - výsledky klinické studie
   Ing. Kateřina Málková

Monitorování efektů cytostatické terapie testikulárních nádorů pomocí dynamiky nádorových markerů
   MUDR. Mirka Nekulová, CSc., MUDr. Ivo Kocák, Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.,
   RNDr. Marta Šimíčková, CSc., MUDr. Dalibor Valík

Srdeční troponiny 2004
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., MUDr. Jan Šochman, CSc.

Roche systémy Cobas Integra na Slovensku - Medzilaboratorna porovnávacia skúška II. časť - ISE a Imunoglobulíny
   RNDr. Katarína Homzová

Měď - esenciální stopový prvek
   Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

Integrace laboratoře jinak aneb co to je RSD 800A...
   Ing. Petr Kopecký

Plošný monitoring v zařízeních Vězeňské služby ČR II. a III. etapa
   RNDr. Otto Liška, MUDr. Alexandr Vobora

Jak vystoupit z vyjetých kolejí
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

O ztrátě paměti, o stresu a o možné obraně ?!
   Ing. Lenka Nováková

Novinky - news z portfolia Roche Diagnostics

Z kuchyně biochemika
   -mn-

Nashledanou