Labor Aktuell 02|05

obalka205

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Molekulová patobiochemie srdečního selhání (2. část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Nádorové markery v éře pozitronové emisní tomografie (PET)
   MUDr. Mirka Nekulová, CSc., MUDr. Karol Bolčák, CSc., MUDr. Jaroslav Staníček,
   RNDr. Marta Šimíčková, CSc., MUDr. Tomáš Frgala, Mgr. Radek Pilný, MUDr. Dalibor Valík

Vyšetření hladiny NT - pro BNP v diferenciální diagnostice dušnosti
   MUDr. OLga Bálková

S100: sérový marker diagnostiky poškození mozku, aneb sešli jsme se Na Homolce
   MUDr. Olga Bálková

Liverpool, Liver Birds and Clinical Biochemistry Kaleidoskop ze studijního pobytu (září 2004)
   Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

Uzavřené systémy
   RNDr. Petr Ondráček

Práce vám neoplatí lásku (čast. 2)
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Jak posílit zdroj vaší energie?
   Ing. Lenka Nováková

O odvaze a rozhodnutích
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Z kuchyně biochemika
   -mn-

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách - Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální řízení a dálková kontrola POCT
   Petra Majorová, Goran Andonov

Novinky z www.roche-diagnostics.cz