Labor Aktuell 02|08

obalka208

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Mezinárodní panel expertů: stanovení NT-proBNP v klinické praxi
   MUDr. Olga Bálková

Aktuálně (duben 2008) doporučované meze detekce a diagnostické rozhodovací limity v ČR komerčně dostupných metod ke stanovení srdečních troponinů
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Falešné hry (6. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš

Sledování kostního obratu u postmenopauzálních žen s diagnostikovanou osteoporózou
   Ing. Petra Hoskovcová, Mgr. Michaela Vosátková

Kmenové buňky a vznik nádorového onemocnění - Tumorigeneze jako onemocnění kmenových buněk (2.část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Modular Preanalytics ve FN Brno
   RNDr. Miloslava Beňovská, Ing. Petr Kopecký

HbA1c - ak áno, tak ako?
   Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof., Ing. Ján Balla, CSc., MUDr. Daniela Kuzmová,
   RNDr. Katarína Lepejová, MUDr. Peter Dombrovský

Žrouti času
   MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika - Vlalašská kapsa
   -mn-