Labor Aktuell 02|09

obalka209

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

ŽIVOT jako DĚDIČNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNĚNÍ přenášené POHLAVNÍMI BUŇKAMI (Vývoj jedince a jeho patologie, oxidační stres, stárnutí, regenerace) - 2. část
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Význam základního vyšetření likvoru pro diagnostiku postižení centrálního nervového systému (2. část)
   Ing. Petr Kelbich, Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc., MUDr. Ondřej Sobek, CSc., MUDr. Martina Koudelková,
   MUDr. Jan Procházka, Eva Hanuljaková, MUDr. Miloslav Tomaškovič, MUDr. David Doležil, Ph.D., David Adam,
   MUDr. Mária Hybeľová

APOPROTEÍN B100 - významný krok k presnejšej diagnostike rozvoja aterosklerózy a rizika manifestácie jej následkov - 1. časť
   Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof., MUDr. Dušan Drozda, RNDr. Katarina Lepejová,
   MUDr. Eva Sedláková, Ing. Iveta Cimboláková

Méně známé možnosti využití diagnostických markerů, 2. díl: Jsou nízké hladiny vitaminu D příčinou, anebo následkem mozkových a psychických disfunkcí? A jak "nízké" či "vysoké" tyto hladiny jsou
   Ing. Kateřina Málková

Novinky 31
   Product News

Stanovení prokalcitoninu na modulu E170 analyzátoru Modular Analytics a analyzátoru Kryptor compact
   Mgr. Jana Číhalová, RNDr. Miroslava Beňovská, Ing. Igor Klimíček

Vztah angiogeneze a preeklampsie
   Ing. Libuše Arnoštová, CSc., MUDr. Lenka Fialová, CSc.

Zavedení POCT analýz společnocti Roche s SW programem cobas IT 1000
   Prim. RNDr. Lenka Kulíšková

Terroir - skutečnost nebo sen
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika - Salladsboken
   -mn-