Labor Aktuell 02|11

Obalka211

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Smíšená dislipidemie - 2. část, Sdružené choroby jako diabetes mellitus 2. typu, obezita, kardiovaskulární onemocnění
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Evaluace pracovného postupu, Izolace nukleové kyseliny HCV pro kvantitativné analýzu přístrojem COBAS TaqMan 48 pomocí automatizovaného izolátoru MagNA Pure Compact
   Mgr. Jiří Štika, Ph.D.

Satelitní sympózium Roche o nových trendech v diagnostice a léčbě kardiologických pacientů
   MUDr. Olga Bálková

Diagnostická a prognostická úloha vysoce senzitivních kardiálních troponinů
   MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.,
   Ing. Ladislav Trefil, MUDr. Vratislav Pechman, MUDr. Jakub Čech, Prof. MUDr. Richard Rokyta,
   Ph.D., MUDr. Lada Malánová, Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.

High sensitive metody stanovení srdečních troponinů v současné klinické praxi
   Prof. MUDr. Miroslav Engiš, DrSc., Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Screening rakoviny děložního čípku v centru pozornosti FDA
   MUDr. Olga Bálková

Nová antikoagulancia a jejich vliv na diagnostiku poruch srážení krve
   Petra Hlavačková

cobas 8000, Modul cobas c 702 uvolněn do prodeje
   RNDr. Petr Ondráček

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
   Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Roche buduje, pomáhá i slaví
   MUDr. Olga Bálková

Kalifornská vína a bohyně sváru Eris
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika - Klobásy v hořčičné omáčce s jablky
   -mn-