Labor Aktuell 02|12

Obalka212

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Interview with Dr. Severin Schwan, Chief Executive Officer společnosti Roche

High sensitive cardiac troponin T Roche Diagnostics - přidaná hodnota v klinické praxi
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., MUDr. Janka Franeková,
   Mgr. Rada Hadžiosmanović, Doc. MUDr. Jan Šochman

Familiární hypercholesterolemie
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSC.

HbA1c - nekonečný príbeh? Druhá kapitola
   Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., MUDr. Peter Dombrovský

Novinky 38

Testování metody druhé generace Elecsys Anti-HCV II
   RNDr. Šárka Valčíková, Ing. Šárka Žáková

Vitamin D ve zdraví a v nemoci, 13. Bergmeyerova konference
   Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA

Srdeční troponiny a maraton
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Likérová vína - Vína Andalusie
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika - Jehněčí kolínko se šťouchanými bramborami a glazovanou karotkou
   -mn-