Labor Aktuell 02|14

Obalka_LA214

Obsah

Tiráž
   Ing. Lenka Nováková

New market approach and structure in Roche Slovensko s.r.o., Division Diagnostics
   Anna-Maria Reining a kol.

Zamyšlení nad dodržováním odborných doporučení pro vyšetření štítné žlázy
   Ing. Drahomíra Springer

HIV-2: opomíjený chudý příbuzný?
   RNDr. Pavlína Šorfová

HPV testování zachrání život
   MUDr. Olga Bálková

E-learning jako nový způsob vzdělávání pro uživatele systému CoaguChek
   Mgr. Šárka Dvořáková

Porovnání metod Elecsys PTH a Elecsys PTH (1-84) na vzorcích z rutinní klinické praxe
   Ing. Petr Vaník

Fenomén vitamin D tentokráte u nejmladší populace
   Bc. Václav Šojdr, RNDr. Miloš Pollak, CSc., RNDr. Martin Novák, Ing. Šárka Žáková,
   MUDr. et RNDr. Pavel Neshyba, CSc.

Jako by se protrhla stavidla
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika

www.roche-diagnostics.cz - nové stránky pro vás
   Ing. Kateřina Málková