Labor Aktuell 02|16

Obalka_LA216

Obsah

Tiráž
   Ing. Lenka Nováková

„Alternativní" vyšetřovací a léčebné metody - díl třetí - kritický pohled biochemika

    Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Jednohodinový a dvouhodinový algoritmus pro rule-out a rule-in diagnostiku akutního infarktu myokardu s využitím vysoce senzitivních metod stanovení srdečních troponinů
   Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., MUDr. Janka Franeková, Ph.D.

Jak ušetřit čas při diagnostice akutního infarktu myokardu pomocí Elecsys® cardiac Troponin T high sensitive testu Roche
   Rozhovor s profesorem Christianem Muellerem - redakce Labor Aktuell

„Diagnostické okno" srdečního troponinu T na modelu antracyklinové kardiomyopatie
   Doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D., doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D., PharmDr. Olga Popelová,
   Ph.D., PharmDr. Eduard Jirkovký, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., f, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Sekvenování nové generace - nová generace diagnostiky dědičných nádorových syndromů
   Doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

Získávání zkušeností s automatizovanou metodou stanovení netreponemových protilátek Mediace® RPR 2 na systému cobas c 501
   Ing. Šárka Žáková, RNDr. Martin Novák, Ing. Igor Klimíček, MBA

NHS přijala do guidelines Roche test pro vyloučení preeklampsie
   Redakce Labor Aktuell

Chrámy vína 2 - Ora et labora (Modli se a pracuj)
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika

ON-LINE OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - přihlášení zákazníka, objednávka