Labor Aktuell 03|02

obalka302

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Modular Analytics Serum Work Area
   Ing. Tatiana Godarská

Příspěvek k diskuzi o využití NT-PROBNP
   Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc., Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., Ing. Petr Novák, MUDr. Tomáš Kluh,
   Mgr. Marie Pavlisová

Analyzátory OPTI firmy Roche - řešení kritických situací
   Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., MUDr. Vlasta Petříková, Zuzana Pešková

Exempla trahunt - příklady táhnou - Akutní infarkt myokardu - poznáme ho vždy a všude
   MUDr. Jan Šochman, CSc.

ISE Hitachi
   RNDr. Petr Ondráček

Štýrský hradec a Roche Diagnostics
   Ing. Lenka Nováková

Kurpfalz
   Gerd Herweh

Nihon - země vycházejícího slunce - část 2.
   RNDr. Bedřich Friedecký

Neverbální komunikace V.
   PhDr. Helena Knotková, CSc., MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika
   -mn-