Labor Aktuell 03|03

obalka303

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Stanovení natriuretických peptidů: reálná současnost
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc, Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Natriuretické peptidy v Lisabonu (proCardio Symposium - 1. mezinárodní sympozium o NT-proBNP, Lisabon, 16.-17.5.2003)
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc, Doc. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

ROCHE Diagnostics: na okraji dvou výročí PCR
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.

ROCHE - mezinárodní události a komentáře

Samostatně umístěný modul E 170. Jednoleté provozní zkušenosti libereckého pracoviště
   Ing. Helena Švébišová, MUDr. Lubomír Dlouhý

Kongres Euromedlab, Barcelona, červen 1.-5., z pohledu řadového účastníka
   MUDr. Jaroslava Ambrožová

Workshop MODULAR ANALYTICS SWA - Impact on laboratory organization
   Ing. Radoslav Blažek

Exempla trahunt - příklady táhnou - Nízké hladiny transferinových receptorů
   MUDr. Margita Cheníčková

Jak vystoupit z vyjetých kolejí 3.
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Z kuchyně biochemika
   -mn-

Novinky z www.roche-diagnostics.cz