Labor Aktuell 03|05

obalka305

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Srdeční troponiny jako markery myokardiálního poškození při hodnocení kardiotoxického a kardioprotektivního účinku léčiv
   Doc. MUDr. Michaela Adamcová, Ph.D., Mgr. Martin Štěrba, Mgr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., Mgr. Anna Potáčová,
   Mgr. Olga Popelová, Doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

Podlimitní (hraniční) hodnoty srdečních troponinů při akutní ischémii myokardu
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., MUDr. Jan Šochman, CSc.

Nejistota měření - příspěvek k diskuzi
   MUDr. Jaroslava Ambrožová

Systém akreditace klinických laboratoří ve Velké Británii
   Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

proCardio Symposium: 3rd International Symposium on NT-proBNP Drážďany, Německo, 27. - 28. květen 2005
   Doc. MUDR. Radek Pudil, PhD, Prof. MUDr. Miroslav Engliš, CSc.

Uvedení systému genetického testování AmpliChip CYP450 do provozu ve VFN v Praze
   Alexandra Bauersfeldová

IVD Fórum 2005. První Diagnostické Fórum In Vitro ve střední a východní Evropě - Athény
   Alexandra Bauersfeldová

Práce vám neoplatí lásku (3. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

EuroMedLab Glasgow 2005, focus on the patient
   Ing. Radoslav Blažek

Light & virtual
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Z kuchyně biochemika
   -mn-

Otevřeno přímé zastoupení Roche Diagnostics na Slovensku