Labor Aktuell 03|06

obalka306

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Zkušenosti s diagnostikou cytochromu P450 ve VFN
   Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MUDr. Ondřej Slanař, RNDr. Marcela Dražďáková

Proteín S-100 u pacientov po mozgovej traume
   Doc. MUDr. Ján Lepej, CSc., MUDr. Juraj Podhradský, MUDr. Renáta Lenártová,
   Mgr. Mária Kičinková, RNDr. Katarína Lepejová, MUDr. Peter Beluš, MUDr. Ivan Bernasovský,
   Prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc., MUDr. Igor Marin

Stanovení proteinu S 100B u novorozenců
   Miloslava Kapustová, MUDr. Jan Hálek, Doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc., MUDr. Lumír Kantor

První analyzátor série cobas 4000 právě připlouvá...
   Ing. Igor Klimíček

IV. Mezinárodní proCardio Sympózium o NT-proBNP
   Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.,
   Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc., MUDr. Olga Bálková

Super (ultra, high) senzitivní metody stanovení srdečních troponinů
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Srdeční selhání v Helsinkách
   Doc. MUDr. Radek Pudil, PhD., MUDr. Olga Bálková

CoaguChek v praxi a jeho kvalitativní specifické vlastnosti
   Petra Hlavačková, Goran Andonov

Modernizace laboratoří středně velké nemocnice
   Prim. RNDr. Ladislav Nekl

Práce vám neoplatí lásku (7. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Tajemné, tajuplné, utajené?
   MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika - Venkovské vepřové koleno
   -mn-