Labor Aktuell 03|07

obalka307

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Deset svíček na dortu - 10-tileté výročí úspěšné spolupráce mezi Idaho Technology a Roche v oblasti real-time PCR

Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (2. část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust. DrSc.

Zaostřeno na: EUROMEDLAB 2007, 3-7 June
   Prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová, OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s.

Falešné hry (3. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš

HbA1c - ak áno, prečo nie?
   Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof., MUDr. Daniela Kuzmová, Prof. RNDr. Jozef Čársky,
   DrSc., Ing. Ján Balla, CSc., MUDr. Peter Dombrovský, RNDr. Katarína Lepejová

Stanovení endogenního kortizolu u dětí při speleoterapii
   MUDr. Josef Čáp. MUDr. Pavel Slavík, Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.

Muška jenom zlatá...
   MUDr. Pavel Mokrejš

Nejistota měření - diskusní příspěvek č. 3
   Prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová

Novinky 25
   Product News

Roche Diagnostics Forum, Petrohrad
   MUDr. Olga Bálková, Ing. Radoslav Blažek

5th International Symposium on NT-proBNP 11.-12. května 2007, Sevilla, Španělsko
   Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

II. Scotch Single Malt Whisky

Z kuchyně biochemika - Navoněnej šnycl, nóbl erteple a kapka zdravýho
   -mn-