Labor Aktuell 03|08

Obalka308

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Reprezentativní účast Roche na Clinical Lab Expo AACC 2008
   Ing. Tatiana Godarska, RNDr. Tomáš Petr, Ing. Radoslav Blažek, Mgr. Dalimil Žůrek

Cystatin C vs kreatinin
   Ing. Pavel Prouza

Stanoviska CZEDMA 2007
   Ing. Lenka Nováková, Ing. Petr Šmídl

Falešné hry (8. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš

Kmenové buňky a vznik nádorového onemocnění - Tumorigeneze jako onemocnění kmenových buněk (3. část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Novinky 28
   Product News

Méně tradiční indikace stanovení natriuretických peptidů v klinické praxi
   Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

proCardio Symposium již pošesté (6th International Symposium on NT-proBNP, Baveno, Itálie, 18. - 19. června 2008)
   Doc. MUDr. Padek Pudil, Ph.D., Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.

HbA1c - otvorené otázky a pochybnosti
   Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof., MUDr. Daniela Kuzmová, MUDr. Peter Dombrovský

High sensitive (hs) cardiac (c) troponin T Roche
   Ing. Kateřina Málková, Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Zloději elánu
   MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika - PEPOSO
   -mn-