Labor Aktuell 03|10

Obalka310

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Epigenetické alterace a jejich klinický význam (2. část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Využitie laboratórnej techniky vo veterienárnej diagnostike - skúsenosti po ročnej prevádzke cobas c 111, 1. časť
   Ing. Marta Tučková, PhD., RNDr. Katarína Lepejová

Oxidované LDL a ateroskleróza
   Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Natriuretické peptidy: laboratoř, klinika, guidelines
   Prof. MUDr. Antotín Jabor, CSc., MUDr, Janka Franeková, Ing. Štěpánka Strnadová

Pozitivné hodnoty high-senzitivního kardiálního troponinu T u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií
   RNDr. Martina Vašatová, Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc., Mgr. Alena Fučíková,
   Mgr. Juraj Lenčo

POCT - Quickův test (%) měřený pomocí systému CoaguChek XS u skupiny náhodně vybraných pacientů se zhoršenou funkcí jater
   J. Heidrich, W. Plesch, T. Vierzigmann

Personalizovaná medicína 21. století ve společnosti Roche (1. část)
   MUDr. Olga Bálková

Obtížný spolupracovník - proč vlastně?
   PhDr. Pavel Beňo

Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry
   Kolektiv autorů

Umbrie vystupuje ze stínu Toskánska
   Jiřá Trapek

Z kuchyně biochemika - Fořtův řízek
   -mn-

Roche a IBM spolupracují na vývoji technologie sekvenování DNA

Příloha - High senzitivní kardiální troponin T - realita v praxi (kazuistiky)
   MUDr. Jan Lejsek, Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.