Labor Aktuell 03|11

Obalka311

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Smíšená dislipidemie - 3. část, Prevence a terapie, doporučení
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Evaluace pracovního postupu, Izolace nukleové kyseliny HBV pro kvantitativní PCR analýzu přístrojem COBAS TaqMan 48 pomocí automatizovaného izolátoru MagNa Pure Compact
   Mgr. Jiří Štika, Ph.D.

Cystatin C, hdTnT, kardiovaskulární riziko a terapie statiny
   Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., MUDr. Janka Franeková

Vyšetřování INR na POCT přístrojích v České republice, Kritéria pro výběr vhodného přístroje
   Prim. MUDr. Petr Kessler

Slunce, ryby a vitamin D
   Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA, Ing. Marta Pechová, Ing. Karel Kotaška, Ph.D.,
   Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

IFCC EuroMedLab 2011 v Berlíně
   Redakce Labor Aktuell

Výsledky průzkumu čtenářů časopisu Labor Aktuell
   Bc. Linda Nováková

Vína od Mysu Dobré naděje
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika - Pečený králík v marinádě
   -mn-