Labor Aktuell 03|12

obalka312

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Biochemické testy pro sledování terapie chronického srdečního selhání
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Byl to frajer. Neopakovatelný, nenahraditelný a neuvěřitelný fenomén Masopust
   Ing. Lenka Nováková a kol.

Oxid dusnatý, oxid uhelnatý a sirovodík - jedovaté plyny či potřebné regulátory metabolismu?
   Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Stanovenie parathormónu u pacientov s chronickou obličkovou chorobou - možnosti a úskalia
   MUDr. Eva Ďurovcová, MUDr. Anna Kováčová, Bc. Silvia Anderková

Stanovení vápníku
   Ing. Petr Ondráček, Ing. Pavel Prouza

cobas e 411 - první zkušeností z praktického provozu v laboratoři zařízení transfuzní služby v ČR
   RNDr. Eva Křížová, Ph.D., prim. MUDr. Eva Tesařová, RNDr. Rita Pacasová, Ph.D.

Ohlédnutí: Tomáškovy dny 2012
   Diagnostický PCR panel pro detekci původci; virových hemoragických horeček mjr. MUDr. Miroslav Fajfr,
   ing. Věra Neubauerová, Ph.D., Mgr, Petra Kubíčková, MUDr. Vlasta Štěpánová, Ph.D., Využití 454
   sekvenování pro charakterizaci genetické variability virových populací Mgr. Jiří Černý

Americká doporučení pro screening karcinomu děložního hrdla (2012)

Madeira - ukolébané a upečené víno
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika
   -mn-

MojeMedicina.cz