Labor Aktuell 03|16

Obalka_LA316

Obsah

Tiráž
   Ing. Lenka Nováková

Natriuretické peptidy v diagnostice srdečního selhání podle nových doporučení
   Prof. MUDr. Radek Pudil, PhD.   

Kardiovaskulární riziko - v medicínsky vzdělané populaci

doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., MUDr. Viktor Musil, Ph.D., Mgr. Radka Štěpánová, Bc. Ludmila Dostálová, Lukáš Hlouch, Emil Havránek, prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, prof MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC  

Zásadní úloha kardiálních markerů při optimalizaci léčby a zlepšení jejího výsledku
   Ing. Lenka Nováková

Kvantitativní vyšetření hepatitidy B a C - první zkušenosti s virologickým panelem na přístroji cobas® 4800, srovnání s cobas TaqMan® 48
   Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D.

Další osmitisícovka byla úspěšně zdolána a to hned dvakrát! 
  Ing. Igor Klimíček, MBA

Jaká je hodnota testů na preeklampsii
   Ing. Lenka Nováková

Hodnota in vitro diagnostiky v medicínské praxi: report současného stavu The Value of In Vitro Diagnostics Testing v Medical Practice: A Status Report
   Redakce Labor Aktuell

Chrámy vína 3 - AD OMNE BONUM OPUS PARATI
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika