Labor Aktuell 03|18

LA_03_18_Obalka

Časopis ke stažení v pdf zde.

Obsah

Tiráž
 
    Ing. Kateřina Málková

Obsah

Zkušenosti z laboratoří

Koagulometr cobas t 511 – porovnatelnost s jiným typem koagulometru a první úspěšný cyklus EHK

    Mgr. Ivana Malíková

cobas® 6800 system – první instalace a zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

    Mgr. Jitka Píšťková

Různé způsoby sušení tkáňových řezů pro imunohistochemické vyšetření

    MUDr. Petra Kašparová, Ph.D., Ing. Marcela Staňková

Klinická hodnota diagnostiky

HE4 a ROMA index v diagnostice gynekologických malignit

    MUDr. Michal Felsinger, MUDr. Luboš Minář, Ph.D., MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Předčasný odtok plodové vody před termínem porodu

    doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D., doc. MUDr. Ivana Kacerovská-Musilová, Ph.D.

Prevence diagnostikou

Nejdůležitější večírek v mém životě

    Petr Koukal

Inovace kolem nás

Polymerázová řetězová reakce v průběhu třiceti let od první publikace – 5. část

    MUDr. Emil Pavlík, CSc.

cobas® connection modules (CCM) – flexibilní preanalytický systém pro multioborové laboratoře
    
    Ing. Petr Kopecký, Jakub Žajdlík, Ing. Igor Klimíček, MBA

Události ve zkratce

Ohlédnutí za některými z akcí

    Kateřina Tepavčević

Novinky na mojemedicina.cz

Hemofilie, roztroušená skleróza, pokroky v léčbě rakoviny, ale i komiksy pro děti pacientů

    Mgr. Veronika Bačová

Z kuchyně Roche

Kuře tabaka s omáčkou tkemali

    Ing. Kateřina Málková