Labor Aktuell 04|03

obalka403

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Nádory děložního čípku, jejich terapie a vyšetření nádorových markerů
   MUDr. Mirka Nekulová, CSc., MUDr. Renata Kalábová, Doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.,
   RNDr. Marta Šimíčková, CSc., MUDr. Renata Neumannová a MUDr. Dalibor Valík

Sérové nádorové markery a jejich význam v éře rozvoje molekulárně-biologických technik
   RNDr. Marta Šimíčková, CSc., MUDr. Mirka Nekulová, CSc., Doc.RNDr. Ladislav Pecen, CSc.

Molekulárně biologické techniky pro mikrobiologickou diagnostiku - část 10
   MUDr. Emil Pavlík, CSc.

O prvních zkušenostech s provozováním Modularu SWA v Olomouci
   Rozhovor s Miloslavou Kapustovou

TAT(u) - ruská popová muzika v laboratořích?
   RNDr. Pavel Škrabálek

Exempla trahunt - příklady táhnou - Esenciální stopové prvky - významná součást elementárního složení lidského těla
   Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.

DataCare POC - komplexní řešení pro řízení a monitoring POCT
   Petra Majorová

ROCHE - mezinárodní události a komentáře

Mladí (a mladší) senioři

Labutie jazerá
   Ing. Tatiana Godarská

Jan Ámos a bratří Montgolfierové
   MUDr. Josef Čáp

Jak vystoupit z vyjetých kolejí
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Z kuchyně biochemika
   -mn-