Labor Aktuell 04|04

obalka404

Obsah

Tiráž
   Lenka Novákova

Nádorové markery včera, dnes a zítra (3. část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

ROCHE - mezinárodní události a komentáře

Molekulárně biologické techniky pro mikrobiologickou diagnostiku - část 12.
   MUDr. Emil Pavlík, CSc.

NT-proBNP: nový standard v kardiologické diagnostice
   MUDr. Olga Bálková

Cobas 6000 serie
   RNDr. Petr Ondráček

Prenatální screening vrozených vývojových vad - Elecsys 2010
   Mgr. Sylva Brychtová

Stanovení S-100 v žilní krvi - nový pomocník v diagnostice postižení CNS
   Mgr. Kateřina Andelová, Prim. MUDr. Jitka Vavroušková, Prim. MUDr. David Stejskal

Exempla trahunt - příklady táhnou, Případ extrémní hypochlorémie: tři přístupy hodnocení
   Prof. Mudr. Miroslav Engliš, DrSc., prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc., MUDr. Petr Kubač,
   Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Ohlédnutí za... Mezinárodním Swiss MedLab & 8. Alps-Adria kongresem (5. - 9. října, 2004)
   MUDr. Jaroslava Ambrožová

Hledáte nové spolupracovníky?
   Ing. František Štumr, PhDr. Petr Klamta

Ironman
   Jan Strangmuller

Jak vystoupit z vyjetých kolejí 8.
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Z kuchyně biochemika
   -mn-