Labor Aktuell 04|05

obalka405

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Metabolický syndrom 1. (aneb proč tloustneme)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Začiatky cesty k objavu nátriuretických hormónov
   Prof. Med. Univ. Dr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr. h. c.

S 100B protein u maligního melanomu
   MUDr. Mirka Nekulová, RNDr. Marta Šimíčková, RNDr. Ladislav Pecen, CSc., MUDr. Karol Bolčák,
   MUDr. Dalibor Valík

Automatizace provozu laboratoře klinické biochemie ve FN Hradec Králové
   PharmDr. Magdalena Holečková, Ing. Jana Špirková

33. kongres ISOBM (International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine)
   MUDr. Mirka Nekulová

Modular Analytics PEE - první instalace této modulární kombinace v České a Slovenské Republice
   Ing. Jana Bernauerová, Mgr. Katka Karadžosová, Ing. Igor Klimíček

NT-proBNP ve Skandinávii
   MUDr. Olga Bálková

STUDIE ROSSO: Měření hladiny krevního cukru pacientem snižuje míru úmrtnosti o 50% a výskyt pozdních komplikacídiabetu o 30%

Práce vám neoplatí lásku (4. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

XIX. každoroční setkání IFCC/AACC v Orlandu 24. - 28. 7. 2005, 11. zastavení účastníka
   MUDr. Jaroslava Ambrožová

Porucha reality
   MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika
   -mn-

Novinky z www.roche-diagnostics.cz