Labor Aktuell 04|06

obalka406

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Cílové molekuly pro terapii nádorů (1. část)
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Proteín S-100 u pacientov po mozkovej traume II. časť
   Doc. MUDr. Ján Lepej, CSc., MUDr. Juraj Podhradský, RNDr. Katarána Lepejová,
   MUDr. Renáta Lenártová, Mgr. Mária Kičinková, MUDr. Petr Beluš, MUDr. Ivan Bernasovský,
   Prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc., MUDr. Igor Marin

Specializovaná ambulance srdečního selhání v Nemocnici Na Homolce v Praze
   MUDr. Olga Bálková

Pracovní dny cobas: "jdete správným směrem"
   Ing. Radoslav Blažek, RNDr. Petr Ondráček, Ing. Igor Klimíček

Pilotní studie externího hodnocení kvality vyšetření protrombinového testu na přístroji CoaguChek S
   MUDr. Petr Kessler

Novinky 24
   Product News

Práce vám neoplatí lásku (8. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš, PhDr. Helena Knotková, CSc.

Co je to koučink?
   Lenka Schilderová

Dealeři strachu
   MUDr. Pavel Mokrejš

Z kuchyně biochemika - Koule bratří Havlů
   -mn-