Labor Aktuell 04|08

obalka408

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Črepinky z odborných prednášok kongresu AACC
   MUDr. Anna Stecová, CSc., MUDr. Katarína Daňová, Ing. Tatiana Godarská

Falečné hry (8. část)
   MUDr. Pavel Mokrejš

www.labtestsonline.cz
   Ing. Lenka Nováková, Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

LightCycler 480 System - kriminální thriller (SRN, 2008)
   Mgr. Dalimil Žůrek

Algoritmus vyšetření likvoru a indikace jednotlivých metodik
   Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc., MUDr. Ondřej Sobek, CSc., MUDr. David Doležil, Ph.D.,
   RNDr. Ing. Petr Kelbich, MUDr. Martina Koudelková

Novinky 29
   Product News

Prenatální skrínink vrozených vývojových vad v I. trimestru a nové soupravy Roche Diagnostics
   Ing. Petr Matějka, Ing. Jana Matějková, Jitka Širůčková

PROKALCITONÍN - kvantitatívne stanovenie
   MUDr. Renáta Lenártová

Smithsonian Institut - součást amerických dějin
   Dr. Gerald Hanninger

Zdravý životný štýl - realizácia slovného spojenia po nórsky
   Ing. Tatiana Godarská

Z kuchyně biochemika - ANATRA IN SALSA (Kachna v omáčce)
   Giordano