Labor Aktuell 04|09

Obalka409

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

Cobas 8000 Inteligent Lab Power
   RNDr. Petr Ondráček

Desatero pro praxi... High-sensitivity metoda stanovení cTnT
   Engliš M. et al., Vnitř Lék 2009

High-sensitivity metody stanovení srdečních troponinů 2009: klinický potenciál, současná praxe a přínos, perspektiva
   Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.,
   MUDr. Janka Franeková, Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Speciální likvirologie: Specifické proteiny likvoru
   Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc., MUDr. Ondřej Sobek, CSc., MUDr. David Doležil, Ph.D.,
   RNDr. Ing. Petr Kelbich, MUDr, Martina Koudelková, Plk. MUDr. Jiří Kasík, Ph.D.,
   MUDr. Lenka Hajduková, MUDr. Mária Hybeľová, Mgr. Blanka Veselá, David Adam

ŽIVOT jako DĚDIČNÉ SMRTELNÉ ONEMOCNĚNÍ přenášené POHLAVNÍMI BUŇKAMI (Oxidační a antioxidační mechanismy, nádorová proliferace, výjimečnost lidského mozku) - 4. část
   Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

M o S T - O tom, ako prebiehal Svetový deň srdca na Slovensku v rámci projektu MOST (Mesiac O Srdcových Témach) alebo prečo práve v septembri "Lekáti idú do ulíc"...
   Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC

Využití sFIt-1 / PIGF v predikci preeklampsie - první zkušenosti v ÚPMD
   MUDr. Heřman Hynek, Ph.D.

proCardio Symposium 2009 (7th International Symposium pn NT-proBNP, 3. - 4. září 2009, Barcelona)
   Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., Prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc., MUDr. Janka Franeková,
   Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., RNDr. Iva Ouhrabková, MUDr. Olga Bálková

Roche uvádí na trh inteligentní řešení provozu pro velkoobjemové laboratoře

Rozlučme se s veselou...
   Redakce Labor Aktuell

SCARF II
   Ing. Lenka Nováková

Umění archivace
   Jiří Trapek

Medailonky se slaninou a překvapením
   -mn-