Labor Aktuell 04|10

obalka410

Obsah

Tiráž
   Lenka Nováková

C-reaktivní protein a ateroskleróza
   Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Je stanovenie glomerulárnej filtrácie naozaj také jednoduché?
   Prfo. MUDr. Oliver Rácz, CSc., doc, MUDr. Ján Lepej, CSc., mim. prof., RNDr. Katarína Lepejová,
   RNDr, Iveta Mocnejová, Ing. Emília Fedorová

Odhad rizika kardiovaskulárních obtíží u pacientů bez akutního koronárního syndromu vyšetřených na urgentním kardiologickém příjmu pomocí vysoce senzitivního stanovení troponinu T a copeptinu
   MUDr. Jana Franeková, MUDr. Jiří Kettner, CSc., prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Analytická úskalí při stanovení albuminurie vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
   MUDr. Ing. Magdaléna Fořtová, Ing. Eva Klapková, PhD., Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Štítná žláza a života běh
   Ing. Drahomíra Springer, PhD.

Další člen týmu cobas 8000 se představuje...
   Ing. Igor Klimíček

Warfarin a selfmonitoring - jasná odpověď novým antitrombotikům

Fyziologické a molekulárne charakteristiky natriuretických peptidov, Fylogenetický vývoj natriuretických peptidov a ich prítomnosť v jednotlivých organizmoch
   Michal Franek

Když svatý Urban zve na Route des vins
   Jiří Trapek

Z kuchyně biochemika - Kuře na kmíně
   -mn-

6. Európske hry hransplantovaných a dialyzovaných športovcov, Dublin, Írsko, 08. - 15. augusta 2010
   Ing. Dušan Križko

Příloha - Stanovení PAPP-A a free βhCG na analyzátoru Elecsys 2010
   Bc. Milada Nezvedová, RNDr. Zdeněk Veškrna

Příloha - Společmost Roche vyhodnocena v Dow Jonesově indexu udržitelnosti jako světová jednička v odvětví zdravotní péče
   MUDr. Olga Bálková