Labor Aktuell 04|13

Obalka_LA413

Obsah

Tiráž
   Ing. Lenka Nováková

9th proCardio Symposium - hodnota biomarkerů v diagnostice nemocí srdce
   Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

Elecsys® Anti-HCV II Roche - první zkušenosti ze zařízení transfuzní služby v ČR
   RNDr. Eva Křížová, Ph.D., prim. MUDr. Eva Tesařová, RNDr. Rita Pacasová, Ph.D.

Sportovní medicína a klinická laboratoř 3. část - Anaerobní a terénní testy
   Ing. Petr Novák

Imunitní systém ve schématu
   Bc. Jaroslav Šebek, DiS.

Studie PROGNOSIS a predikce preeklampsie
   Redakce Labor Aktuell

POCT technologie pro intenzívní medicínu
   MUDr. Olga Bálková

Z kuchyně biochemika
   -mn-

Ušlechtilá plíseň Botrytis cinerea
   Jiří Trapek

MojeMedicina.cz

Product News