Labor Aktuell 04|17

Obalka_LA417

Obsah

Tiráž

   Ing. Lenka Nováková

Obsah

Kardiotoxicita a role kardiomarkerů v její diagnostice
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Ako zistiť, že diabetik 2. typu je aj kardiovaskulárne chorý?
   prof. MUDr. Ján Murín, CSc., prof. MUDr. Martin Wawruch, Ph.D., MUDr. František Mikla,
   doc. MUDr. Soňa Kiňová, Ph.D.

Stanovení 25-hydroxyvitaminu D inovovanou metodou Elecsys® Vitamin D total ll na přístroji cobas® 8000 - první zkušenosti
   RNDr. Kateřina Andelová, Ing. Jakub Minář

Srovnání hladin cyklosporinu a takrolimu naměřených na systému ARCHlTECT® i2000SR a cobas® 8000 modular analyzer
   Mgr. Magdalena Žánová, Ing. Ivana Hupáková, prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.,
   Mgr. Romana Uřinovská, Ph.D., Mgr. Pavel Šištík

Stanovení ATP a 2,3-DPG jako parametrů kvality erytrocytárních přípravků: Validační studie kryokonzervovaných erytrocytů po deseti letech skladování 
   plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., Bc. Eliška Sládková, Mgr. Marie Blahutová,
   Ing. Ludmila Landová, Ph.D., Ing. Juraj Lovecký, MUDr. Tomáš Hrádek

cobas® connection module (CCM) - Další stupeň laboratorní automatizace v praxi
   Ing. Věra Fišerová, Ing. Petr Kopecký

Polymerázová řetězová reakce v průběhu třiceti let od první publikace, 2. část
   MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Kodex MedTech Europe o etickém chování výrobců a distributorů zdravotnických prostředků v obchodní praxi
   CZEDMA - Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro

Recepty pro radost nejen o Vánocích - Vánoční cheesecake a Špenátové palačinky

Novinky: Nové metody Elecsys® Active B12 a Elecsys® Vitamin D total ll