Labor Aktuell 04|18

Roche LA 04-2018 TISK final.indd

Časopis ke stažení v pdf zde.

Obsah

Tiráž
 
    Ing. Kateřina Málková

Obsah

Zkušenosti z laboratoří

Poznámky ke klinické využitelnosti metody stanovení troponinu T v porovnání s metodami na stanovení troponinů I, stav v r. 2018                   MUDr. Jaroslava Ambrožová, MUDr. Pavel Malina, Ph.D.

Implementace automatického měření preanalitické interference na koagulometrech Roche cobas t 511 a ACL Top 750
   doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D. a kol.

Preanalytický systém cobas® 8100 Roche na OKB FN Brno
   Mgr. Jana Tomanová, RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

Klinická hodnota diagnostiky

„Pojďme hovořit o budoucnosti, pojďme hovořit o reprodukčním zdraví ženy“ 
   Ing. Jana Macasová

Klinické souvislosti testování hladiny AMH
   MUDr. Marcel Štelcl, Ph.D.

Kvantitatívne stanovenie HBsAg v sledovaní pacienta s chronickou hepatitídou B
   MUDr. Lenka Helmová

Zkušenosti s vyšetřováním D-dimerů na přístroji cobas h 232 v ordinaci praktických lékařů
   MUDr. Petr Šonka

Prevence diagnostikou

Nejdůležitější večírek v mém životě (pokračování z minulého čísla)
    Petr Koukal

Projekty zlepšení lékařské péče

Na kole přes Východní Timor pro Lékaře bez hranic
   doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Inovace kolem nás

Nová éra konsolidovaných modulárních SWA systémů začíná: cobas® pro
    Ing. Igor Klimíček, MBA, Ing. Pavel Prouza

Polymerázová řetězová reakce v průběhu třiceti let od první publikace – 6. část

    MUDr. Emil Pavlík, CSc.

Události ve zkratce

Ohlédnutí za některými z akcí

    Kateřina Tepavčević

IRIDS
   Mgr. Nikola Hudečková

Novinky na mojemedicina.cz

Na mojemedicina.cz je to o prsa
  Mgr. Veronika Bačová

Z kuchyně Roche

Jedlé dárky
   Mgr. Lenka Sládková