Diagnostické obory

Archivnummer: 3736

Sebetestování

Pacientům nabízíme řešení pro osobní monitoring koagulace (přístroje řady CoaguChek®) a kontrolu diabetu - (AccuChek®).
Prodejní jednotka Diabetes Care se zabývá diagnostikou a péčí o pacienty s cukrovkou. Nabízí ucelený systém přístrojů  pro sebetestování Accu-Chek® a kontrolu diabetu (AccuChek®). Prodejní jednotka Diabetes Care se zabývá diagnostikou a péčí o pacienty s cukrovkou. Nabízí ucelený systém přístrojů pro sebetestování AccuChek® a unikátní systém edukací, osobního školení a péče o jednotlivé pacienty. Základem jejího portfolia jsou osobní přenosné glukometry a inzulinové pumpy, které naleznete v nabídce obchodní jednotky Diabetes Care.

Molekulární diagnostika

Nabízí přístroje a chemikálie pro rutinní použití v molekulární diagnostice. Jde o analyzátory, které umí odhalit původce různých infekčních nemocí; používají se v diagnostických laboratořích, na transfuzních stanicích ke kontrolám dárců krve, ale i ve výzkumné oblasti. Dále Roche poskytuje a vyvíjí mikroanalytické systémy AmpliChip® a jiné metody analýzy genů pro časnou a specifičtější diagnózu nemocí a identifikaci faktorů, které mohou ovlivnit riziko onemocnění, průběh nemoci nebo odpověď na léčbu. Všechny tyto přístroje a testy firmy Roche mají CE certifikát.

Laboratorní diagnostika

Poskytuje řešení pro centrální laboratoře. 
Pro klinické laboratoře nabízí diagnostická divize v České republice (Roche Professional Diagnostics) velké biochemické analyzátory. Přístroje různých kapacit a výkonů mohou fungovat samostatně anebo ve stavebnicovém uspořádání, přičemž uživatel definuje potřeby své laboratoře a přístroj je mu sestaven na míru. Testy, které je možné provádět na našich analytických systémech, pomáhají v diagnostickém rozhodovacím procesu lékařům všech odborností.

Tkáňová diagnostika

Vyvíjí a vyrábí moderní diagnostické přístroje a reagencie pro automatizované hodnocení patologických tkání pacientů s onkologickými a infekčními nemocemi. Tyto produkty jsou používány v histologických laboratořích nemocnic, národních referenčních laboratořích, lékařských výzkumných centrech a na výzkum a vývoj orientovaných farmaceutických společnostech. Tkáňová diagnostika rozšiřuje diagnostické možnosti lékařů a individualizaci léčby vážně nemocných (tzv. personalizovaná medicína).

POCT

Pod zkratkou POCT (point-of-care testing) se skrývá provádění měření a testů v místě péče o pacienta, a to diagnostickými přístroji s jednoduchým ovládáním. Měření a testy provádějí často pracovníci bez specializovaného laboratorního vzdělání na klinických odděleních jako součást péče o pacienta. POCT zahrnuje používání techniky u lůžka pacienta včetně přenosných analyzátorů, v praktických a odborných ambulancích (primární péče) nebo techniky vlastněné pacientem (sebetestování). POCT v nemocničním prostředí, tzn. u lůžka pacienta, je velmi často využíváno na odděleních intenzivní péče, kde je třeba urychlit rozhodovací proces o dalším postupu v péči o pacienta. Nedílnou součástí nabídky jsou softwarové aplikace a propojení informací v nemocničních systémech.

Věda a výzkum

Nabízí přístroje pro kvantitativní PCR a izolaci nukleových kyselin i reagencie pro molekulární a buněčnou biologii, které jsou využívány na vědeckovýzkumných pracovištích, v aplikovaném výzkumu či ve specializovaných laboratořích. 
Potřebujete-li další informace klikněte zde.